અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

806 Forest Guard Recruitment 2019

OSSSC Forest Guard Bharti 2019-20 | Odisha Forest Guard Bharti | Orrisa Forest Guard Recruitment 2019 | Odisha Sub-Ordinate Staff Selection Commission (OSSSC) published Latest Govt. Jobs Official notification released for the Jobs of Forest Guard for 806 posts. Interested & eligible candidates can apply online for this recruitment at website of https://www.osssc.gov.in/. Check More details about OSSSC Forest Guard Recruitment 2019/20 at given below.

Odisha Forest Guard Bharti 2019

Applications are invited online through the OSSSC website www.osssc.gov.in for recruitment to 806 posts of Forest Guards (on Contractual basis) lying Vacant in different districts under the Forest & Environment Department of Government of Odisha.

No. of posts: 806

Name of posts: Forest Guard

Education Qualification : Candidates need to High school certificate (10+) or equivalent examination Passed.

Age limit : 18 years to 32 years as on 01/01/2019

Examination Fee : No fee for SC/ST/PwD category candidates &  Rs. 100/- for other candidates

Selection Process : Final Selection will be based on physical standard measurement, physical efficiency test, sports achievements, NCC & written test

How to Apply : Interested and Eligible Candidates can apply online by https://www.osssc.gov.in/ official website link.

Jobs notification & Important Dates

  • Last date for online registration & payment of fee: 29/12/2019
  • Last date for application & payment of fee by treasury challan: 06/01/2020
  • View detailed recruitment advertisement here: Click here
  • Apply online
  • View how to apply here: Click here

806 Forest Guard Recruitment 2019

806 Forest Guard Recruitment 2019

Leave a Comment