અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

ACB Gujarat Recruitment for Technical Adviser & Law Advisor Posts 2019

Anti Corruption Bureau (ACB) Gujarat Recruitment for Technical Adviser & Law Advisor Posts 2019

Total Posts: 09 Posts

Posts Name:
• Technical Adviser: 01 Post
• Law Advisor: 08 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date:
• Technical Adviser: 20-07-2019
• Law Advisor: 22-07-2019

Advertisement:
• Technical Adviser: Click Here
• Law Advisor: Click Here

Leave a Comment