અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Ahmedabad Traffic Trust Recruitment for Traffic brigade Posts 2018

Ahmedabad Traffic Trust Recruitment for Traffic brigade Posts 2018

Posts Name: Traffic brigade (Volunteer)

Total Posts: 1400 Posts

Educational & Qualification: Please Read Ahmedabad Traffic Trust Recruitment for Traffic brigade Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply:  Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the Ahmedabad Traffic Trust Recruitment for Traffic brigade advertisement.

Advertisement: Click Here

Last Date Apply For Ahmedabad Traffic Trust Recruitment for Traffic brigade :

  • Last date to collect Application form: 05-12-2018 to 08-12-2018
  • Last Date to Submit Application Form: 11-12-2018 to 14-12-2018

GRC Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2018

Pethapur Nagarpalika Recruitment for Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts 2018

Leave a Comment