અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Ankleshwar Municipality Recruitment for Apprentice Posts 2019

Ankleshwar Municipality Recruitment for Apprentice Posts 2019

Total Posts: 30 Posts

Posts Name: Apprentice

Trade Name:
• Health Sanitary Inspector: 06 Posts
• Computer Operator: 07 Posts
• Civil Engineering: 03 Posts
• Electrician: 04 Posts
• Plumber: 02 Posts
• Fitter: 02 Posts
• Garden-Mali: 05 Posts
• Environmental Engineer: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Ankleshwar Municipality Recruitment for Apprentice Posts 2019

• Last Date: 26-08-2019
• Last Date to Collect Form: 20-08-2019

Advertisement: Click Here

Leave a Comment