અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for 81 FHW, MPHW, Medical Officer & Other Posts 2020 (OJAS)

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC)

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for 81 FHW, MPHW, Medical Officer & Other Posts 2020 (OJAS)

BMC Recruitment 2020: Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) has Invites Application Under UPHC & UCH For the post of MPHW, FHW, Laboratory Technician, Physician, Medical Officer, Gynecologist, Pediatrician. Eligible candidates Apply Before Last Date.

It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in Bhavnagar Municipal Corporation (BMC). For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Total Posts: 81 Posts

Posts Name:
• Gynecologist: 03 Posts
• Pediatrician: 03 Posts
• Medical Officer: 08 Posts
• Multi-Purpose Health Worker (MPHW): 46 Posts
• Female Health Worker (FHW): 17 Posts
• Laboratory Technician: 02 Posts
• Pharmacists: 02 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website ojas.gujarat.gov.in

RTE Gujarat Admission 2020-21: Admission Form, Eligibility & Last Date

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 06-08-2020
• Last Date for Submission of Online Application: 26-08-2020
• Last Date to Fee Payment: 28-08-2020

Important Link: Short Notification [Image File]

Notification:
• Gynecologist: Click Here
• Pediatrician: Click Here
• Medical Officer: Click Here
• Multi-Purpose Health Worker (MPHW): Click Here
• Female Health Worker (FHW): Click Here
• Laboratory Technician: Click Here
• Pharmacists: Click Here

Apply Online: Click Here