વિદ્યાર્થીઓમાં વાચન સુધારા માટે Google ની આ આકર્ષક મોબાઈલ એપ્લીકેશન Read Along App

Read Along App

Google એક નવી એપ્લિકેશન, Read Along લોન્ચ કરી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને તેમની વાંચન કૌશલ્યનો અભ્યાસ કરવામાં …

Read more

Live Location Tracker: 10 એપ જેના દ્વારા લાઈવ લોકેશન ટ્રૅક કરી શકાય, કોઈપણ વ્યક્તિનું લાઈવ લોકેશન જાણો

Live Location Tracker

વ્યક્તિના લાઇવ લોકેશનને ટ્રૅક કરવું વિવિધ પદ્ધતિઓ અને તકનીકો દ્વારા કરી શકાય છે. જો કે, એ વાત પર ભાર મૂકવો …

Read more