અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

CCI Apprentice Recruitment Notification for 482 Vacancies @cotcorp.org.in

CCI Apprentice Recruitment Notification for 482 Vacancies @cotcorp.org.in, Cotton Corporation of India (CCI) Limited has delivered the enlistment warning for the post of Apprentice on centralcoalfields.in. tenth/twelfth passed competitors can apply for Cotton Corporation of India CCI Apprentice trades Recruitment from 01 February 2021 on apprenticeshipindia.org. The last date of utilization is 21 February 2021.

 • Notification : CCI Apprentice Recruitment Notification for 482 Vacancies @cotcorp.org.in
 • Last Date of Submission Feb 21, 2021

CCI Apprentice Recruitment Posts 

 1. Mechanic (Earthmoving Machinery) – 42
 2. Welder (Gas and Electric) – 42
 3. Wireman – 42
 4. Switch Board Attendant – 42
 5. Surveyor – 42
 6. Pump Operator Cum Mechanic – 42
 7. Medical Laboratory Technician (Pathology) – 42
 8. Medical Laboratory Technician (Radiology) – 42
 9. Medical Laboratory Technician (Cardiology) – 42
 10. Multi-Media and Webpage Designer-10
 11. IT and Electronic System Maintenance – 10
 12. Shot Firer/BIaster Mine – 42
 13. Mechanic Motor Vehicle – 42

Educational Qualification

Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fee

Please read Official Notification for Application Fee.

Selection Process

Please read full notification for more details

How to Apply?

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Links

Online Application Link [apprenticeshipindia.org]

Important Dates

Last Date to Apply Online: 21-02-2021

CAG Auditor and Accountant Recruitment for 10811 Vacancies @cag.gov.in