અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Commissionerate of Health (COH) Recruitment for 1008 Staff Nurse Posts 2021 (OJAS)

Commissionerate of Health (COH) Recruitment for 1008 Staff Nurse Posts 2021 (OJAS) (Vacancies Increased)

Total Posts: 1008 Posts

Posts Name: Staff Nurse (Class-3)

Age Limit: 40 years

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 01-01-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 21-01-2021 28-01-2021

Advertisement: Click Here New

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Commissionerate of Health Recruitment for 1008 Staff Nurse Posts 2021 (OJAS)