અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

D-SAG Gandhinagar Recruitment for Project Manager Posts 2019

D-SAG Gandhinagar Recruitment for Project Manager Posts 2019

Total Posts: 16 Posts

Posts Name:
• Senior Project Manager: 01 Post
• Project Manager: 10 Posts
• Assistant Project Manager- Accounts: 01 Post
• Assistant Project Manager: 04 Posts

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Advertisement.

D-SAG Gandhinagar Recruitment for Project Manager Posts 2019

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 05-12-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 19-12-2019

AdvertisementClick Here

Apply Online & More Details: Click Here

Leave a Comment