અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

DGVCL Recruitment for 75 Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical / IT / Civil) Posts 2020

Dakshin Gujarat Vij Company Limited (DGVCL) Recruitment for 75 Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical / IT / Civil) Posts 2020

Total Posts: 75 Posts

Posts Name:
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical): 66 Posts
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – IT): 08 Posts
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil): 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 02-01-2020
• Last Date for Submission of Online Application: 22-01-2020

Notification:
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical / IT): Click Here
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil): Click Here

Apply Online: Click Here

DGVCL Recruitment for 75 Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical / IT / Civil) Posts 2020