અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

District Employment Exchange Patan “Rozgaar Bharti Mela” (04-11-2019)

District Employment Exchange Patan “Rozgaar Bharti Mela” (04-11-2019)

Posts Name, Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 04-11-2019

Advertisement: Click Here

Leave a Comment