અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

District Health Society Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019

District Health Society Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019

Total Posts: 23 Posts

Posts Name:
• Ayush Doctor: 08 Posts
• Pharmacist: 03 Posts
• Staff Nurse/Brothers: 09 Posts
• A.N.M.: 03 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: Please Read Official Advertisement.

District Health Society Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019

Advertisement: Click Here

Leave a Comment