અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

District Panchayat, Bharuch Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

District Panchayat, Bharuch Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Total Posts: 20 Posts

Posts Name:
• Medical Officer: 10 Posts
• Paramedical Supporting Staff: 10 Posts

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Last Date: 02-04-2020

Advertisement: Click Here