અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

General Hospital Godhra Recruitment for 65 Specialist, Medical Officer & Staff Nurse Posts 2020

General Hospital Godhra Recruitment for 65 Specialist, Medical Officer & Staff Nurse Posts 2020

Total Posts: 65 Posts

Posts Name:
• Specialist – Pulmonologist / Physician: 02 Posts
• Specialist – Anesthetist: 01 Post
• Medical Officer (MBBS): 12 Posts
• Staff Nurse: 50 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 02-04-2020

Advertisement: Click Here