અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GMDC Recruitment for Mine Sirdar / Mine Mate [Sahayak] Posts 2019

GMDC Recruitment for Mine Sirdar / Mine Mate [Sahayak] Posts 2019

Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDC)Recruitment for Mine Sirdar / Mine Mate [Sahayak] Posts 2019

Total Posts: 19 Posts

Posts Name: Mine Sirdar / Mine Mate [Sahayak]

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Last Date: 21-01-2019

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment