અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GMERS General Hospital, Himatnagar Recruitment for Various Posts 2020

GMERS General Hospital, Himatnagar Recruitment for Various Posts 2020

Total Posts: 19 Posts

Posts Name:
• Psychiatrist: 01 Post
• Paediatrician: 01 Post
• Dermatologist: 01 Post
• Radiologist: 01 Post
• Orthopaedic Surgeon: 01 Post
• Eye Surgeon: 02 Posts
• Anaesthetist: 02 Posts
• Physician: 01 Post
• General Surgeon: 02 Posts
• Gynecologist: 02 Posts
• Specialist in Pediatrics: 02 Posts
• Medical Officer: 03 Posts

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Advertisement: Click Here