અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GRC Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2021

GRC Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2021

GRC Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2021

Total Posts: 08 Posts

Posts Name:
• Center Administrator: 03 Posts
• Case Worker: 03 Posts
• Counselor: 01 Post
• IT Staff: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read the Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: 17-12-2021

GVK EMRI Recruitment 20

Gujarat Rozgaar Bharti Mela

Gender Resource Center, Ahmedabad has published a notification for the recruitment of Subject Specialist Posts 2021

Post Name: Subject Specialist

Education Qualification: For more information see official advertisement.

How to Apply for the post: Apply online through official website.

GRC Ahmedabad Recruitment