અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSCSCL Deputy Manager & Executive Engineer Exam / Call Letter Notification 2019

GSCSCL Deputy Manager & Executive Engineer Exam / Call Letter Notification 2019

Gujarat State Civil Supplies Corporation Limited (GSCSCL) Deputy Manager & Executive Engineer Exam / Call Letter Notification 2019

Posts Name:
• Deputy Manager (Commerce)
• Deputy Manager (Account/Finance)
• Executive Engineer

Exam Date: 28-07-2019

Exam / Call Letter Notification: Click Here

Call Letter Download Date: 22-07-2019, 02:00 pm

Call Letter: Click Here

Leave a Comment