અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSEB Time Table for SSC & HSC Exam May 2021

GSEB Time Table for SSC & HSC Exam May 2021 GSEB 10th (SSC) & 12th (HSC) Exam Time Table May 2021 : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar Pubdlished an Official Time Table For SSC and HSC Science Stream and General Stream Exam May 2021. You can View or Download Official SSC & HSC Examination Time Table May 2021 from Below Given Link.

GSEB Time Table for SSC & HSC Exam May 2021

GSEB SSC & HSC Time Table  : Download

Board Name : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar
Exam Name : SSC (10th) and HSC (12th) Exam May 2021
Official Website : www.gseb.org