અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSPHC Recruitment for Assistant Engineer (Civil) Posts 2020 (OJAS)

GSPHC Recruitment 2020

Gujarat State Police Housing Corporation Ltd. (GSPHC) Recruitment for Assistant Engineer (Civil) Posts 2020 (OJAS)

Total Posts: 11 Posts

Posts Name: Assistant Engineer (Civil) (Class – III)

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 22-09-2020
• Last Date for Submission of Online Application: 06-10-2020

Advertisement: 

GSPHC Recruitment

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

PNB Recruitment 2020 : Apply Online For 535 Vacancies