અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)

Advt. No. 83/2016-17

Posts Name: Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant

Exam Date: 16-10-2016

Download Question Paper: Click Here

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Final Answer Key declared (16-10-2016)

Advt. No. 83/2016-17

Posts Name: Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant

Exam Date: 16-10-2016

Download Final Answer Key: Click Here

GSSSB Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)

Leave a Comment