અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Official Answer Key Declared 2019

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Official Answer Key Declared 2019

Advt. No. 150/201819

Posts Name: Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant, Class-3

Exam Date: 17-11-2019

Download Official Provisional Answer Key: Click Here

 

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Official Answer Key Declared 2019

Leave a Comment