અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB Recruitment 673 Sub Accountant/ Sub Auditor, Deputy Inspector, Head Clerk & Other Posts 2021 (OJAS)

GSSSB Recruitment 673 Sub Accountant/ Sub Auditor, Deputy Inspector, Head Clerk & Other Posts 2021 (OJAS)

GSSSB Recruitment 673 Sub Accountant/ Sub Auditor | GSSSB Bharti 2021 | GSSSB Recruitment 2021 | Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) published New Jobs official notification for the post of Additional Assistant Engineer (AAE), Dy. Inspector, Sub Inspector Instructor, Sub Account / Sub Auditor, Head Clerk, Sr. Scientific Assistant & Other 673 Recruitment / Bharti 2021 at given below OJAS Bharti Official Website ojas.gujarat.gov.in here.

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 673 Sub Accountant/ Sub Auditor, Deputy Inspector, Head Clerk & Other Posts 2021 (OJAS)

Total Posts: 673

Posts Name:
• Deputy Inspector: 39
• Sub Inspector Instructor: 27
• Havaldar Instructor: 18
• Sub Accountant/Sub Auditor: 320
• Head Clerk: 157
• Senior Scientific Assistant: 20
• Additional Assistant Engineer (Mech): 37
• Chemical Assistant: 06
• Horticulture Inspector: 12
• Sanitary Inspector: 10
• Wiremen: 20
• Manager Grade-2 (Guest house / Rest House Manager): 07

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- https://ojas.gujarat.gov.in

GSSSB Recruitment For 431 Senior Clerk Posts 2019 (OJAS)

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 05-02-2021, 02:00 pm
• Last Date for Submission of Online Application: 01-03-2021
• Last Date to pay Application Fees: 06-03-2021

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

GSSSB Recruitment 673 Sub Accountant
GSSSB Recruitment 673 Sub Accountant