અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSTES Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat State Tribal Education Society (GSTES) Recruitment for Various Posts 2019

GSTES Recruitment for Various Posts 2019

Total Posts: 06 Posts

Posts Name:
• Senior Project Manager: 01 Post
• Senior Project Manager (Accounts): 01 Post
• Assistant Project Manager: 02 Posts
• Civil Engineer: 02 Posts

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 07-08-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 21-08-2019

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment