અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) Recruitment 2020

GBRC RA, SRF, JRF & Data Manager Recruitment 2020

Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) published an official notification for Recruitment of RA, SRF, JRF & Data Manager posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply Details.

GBRC Recruitment 2020 | GBRC RA Jobs | GBRC SRF Jobs | GBRC JRF Jobs | GBRC Data Manager | Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) Published latest jobs official notification for the post of Research Associate (13), Senior Research Fellow (02), Data Manager(01) and Junior Research Fellow (05) Gujarat Biotechnology Research Centre invites applications from the interested deserving candidate for the post of RA (13), SRF (02), Data Manager (01) and JRF (05) positions in various research projects.

GBRC Recruitment Detail

  1. Research Associate: 13 Posts
  2. Senior Research Fellow: 02 Posts
  3. Junior Research Fellow: 05 Posts
  4. Data Manager: 01 Post

Educational Qualification

Master Degree or P.hd in related posts. (see details in official advertisement)

Age limit

Maximum age on the last day of the application as per advertisement of the applicant is for JRF/SRF is 35 years and 45 years for RA.

Selection Process

Final Selection will be based on personal interview.

How to Apply

Interested and Eligible Candidates can apply online by below mentioned link.

Important Links:

Gujarat Biotechnology Research Centre
Gujarat Biotechnology Research Centre

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Gujarat

Important Dates

  1. Advertisement. No: GBRC/Recruitment/2020/04
  2. Last date for application: 12/10/2020 up to 18.00 Hrs.

Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) Recruitment for RA & JRF Posts 2020