અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Council of Homeopathic System of Medicine Recruitment for Junior Clerk, Peon & Registrar Posts 2019

Gujarat Council of Homeopathic System of Medicine Recruitment for Junior Clerk, Peon & Registrar Posts 2019

Gujarat Council of Homeopathic System of Medicine Recruitment for Junior Clerk, Peon & Registrar Posts 2019

Total Posts: 03 Posts

Posts Name:
• Registrar: 01 Post
• Junior Clerk: 01 Post
• Peon: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: Within 15 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 01-01-2019)

Advertisement: Click Here

Leave a Comment