ગુજરાત ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2022, આ રીતે જોઇ શકાશે પરિણામ @gseb.org

ગુજરાત ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board) જૂન 2022 માં GSEB HSC કોમર્સ પરિણામ 2022 જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે. બોર્ડે ગુજરાત એચએસસી (HSC Commerce Result) પરિણામ 2022ની જાહેરાત કરવાની કોઈ તારીખ કે સમયની પુષ્ટિ કરી નથી.

ગુજરાત ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર @gseb.org

[Date Declare] Gujarat Board SSC Result 2022

Ojas Bharti 2022 | ઓજસ ભરતી | Maru Gujarat Bharti | OJAS Upcoming Bharti 2022-23

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા કોરોના મહામારીના છેલ્લા બે વર્ષ બાદ માર્ચ 2022 માં ધો.10 અને ધો.12 ની ઓફ લાઇન બોર્ડ પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. કોરોનાને લીધે વર્ષ દરમિયાન સ્કૂલોમાં પણ ઓન લાઇન અને ઓફ લાઇન એમ બે પ્રકારે શૈક્ષણિક કાર્ય કરાયું હતું. જોકે બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી બોર્ડની ઓફ લાઇન પરીક્ષામાં પરીક્ષાર્થીઓએ ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાની ઉત્તરવહી ચકાસણી કામગીરી પૂર્ણ થઇ છે અને બોર્ડ દ્વારા પરિણામ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2022

Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education is likely to announce GSEB HSC Result 2022 in June 2022. – ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ જૂન 2022 માં GSEB HSC પરિણામ 2022 જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે.

SSC અને HSC પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org 2022 દ્વારા ઑનલાઇન ચકાસી શકાય છે. GSEB HSC કોમર્સ અને આર્ટસ પરિણામ 2022 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો સીટ નંબર દાખલ કરવો પડશે.

ગુજરાત HSC Commerce પરિણામ 2022 માટેની વેબસાઇટ

  • GSEB HSC Commerce પરિણામ 2022 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસી શકો છો.
  • નામ પ્રમાણે ગુજરાત બોર્ડનું પરિણામ 2022 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ સાથે HSC, SSC પરિણામ 2022 ને ક્રોસ ચેક કરે છે.

GSEB 12 કોમર્સ પરિણામ 2022 કેવી રીતે તપાસવું?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org 2022 ની મુલાકાત લો.
  • ‘GSEB HSC પરિણામ 2022 ‘ લિંક પર ક્લિક કરો.
  • છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો.
  • ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.
  • GSEB કોમર્સ પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર દેખાશે.

બોર્ડે તાજેતરમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે GSEB HSC પરિણામ 2022 બહાર પાડ્યું હતું. આ વર્ષે, 72.02% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની 12મી પરીક્ષા 2022 પાસ કરવામાં સફળ થયા છે.

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ વેબસાઈટ 2022 Click Here
MaruOjas Home Page Click Here