અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Horticulture Mission Recruitment for 80 Field Consultant/ Technical Assistant Posts 2019

Gujarat Horticulture Mission Recruitment for 80 Field Consultant/ Technical Assistant Posts 2019

Total Posts: 80 Posts

Posts Name: Field Consultant/ Technical Assistant

Educational Qualification: B.Sc. (Horti) /M.Sc (Agri) Horti. Candidate

Salary: Rs. 20000/- per month

More Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Last Date: 20-02-2019

VNSGU Recruitment for Various Posts 2019

Advertisement: Click Here

High Court of Gujarat 124 Civil Judges Recruitment 2019 HC Ojas

Leave a Comment