અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Hc Ojas Gujarat High Court Recruitment for 38 Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant Posts 2021

Hc Ojas Gujarat High Court Recruitment 2021

High Court of Gujarat Recruitment for 38 Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant Posts 2021 (HC OJAS)

Total Posts: 38 Posts

Posts Name: Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant (Class – 4)

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website https://hc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 01-03-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 31-03-2021

Advertisement: Click Here

Hc Ojas Gujarat High Court Recruitment
Hc Ojas Gujarat High Court Recruitment

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Gujarat High Court Application Form 2021

The High Court of Gujarat has given a ravishing chance for all the eligible candidates via Gujarat High Court Recruitment 2021. By this, all the candidates will be able to compete and grab a reputed government job in one of the most esteemed government organizations of India. The department has already released Gujarat High Court Application Form 2021 via its official website and all the candidates are advised to submit it with all of their genuine details before the last date.

High Court of Gujarat Recruitment for Programmer (Recruitment Cell) Post 2021 (HC OJAS)

Leave a Comment