અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

High Court of Gujarat Recruitment for Programmer (Recruitment Cell) Post 2021 (HC OJAS)

HC OJAS Bharti 2021 | HC OJAS Programmer (Recruitment Cell) | High Court of Gujarat Recruitment for Programmer | High Court of Gujarat (HC OJAS) published Latest New Jobs / Bharti Official notification for the Post of Programmer (Recruitment Cell)  / Recruitment 2021 at give below official website hc-ojas.gujarat.gov.in.

High Court of Gujarat Recruitment for Programmer (Recruitment Cell) Post 2021 (HC OJAS)

Total Posts: 01 Post

Posts Name: Programmer (Recruitment Cell)

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website https://hc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 05-02-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 05-03-2021

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here