અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

HNGU Recruitment 2019

HNGU Recruitment 2019 – 2266 Principal, Librarian, Assistant Professor & Other Posts

Hemchandracharya North Gujarat University (HNGU), Patan has released Notification for the post of 2266 Principal, Librarian, Assistant Professor, Associate Professor, Tutor/ Librarian, Vice Principal and P.T.I. for its 531 colleges in the state. Eligible and interested candidates may attend the walk-in-interview on 13.07.2019 to 14.07.2019.

HNGU Staff Posts:

Posts Name: 2266.

Name of the post:

  • Principal: 195
  • Assistant Professor: 1669
  • Tutor/Librarian/P.T.I: 146
  • Vice Principal: 8
  • Librarian: 93
  • P.T.I: 78

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Interview Date: 13-07-2019, 14-07-2019

Job Notification: Click Here

Hemchandracharya North Gujarat University (HNGU) Recruitment for Teaching Assistant, Lab Assistant & Other Posts 2019

Posts Name:
• Teaching Assistant
• Guest Faculty
• Associate Professor
• Assistant Professor
• Lab Assistant

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Interview Date: 11-07-2019, 12-07-2019

Advertisement: Click Here

Leave a Comment