અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

IFFCO, Kandla Recruitment for Apprentice Posts 2020

IFFCO, Kandla Recruitment for Apprentice Posts 2020

Posts Name: Apprentice

Trade Name, Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: 10-01-2020

Advertisement: Click Here

IFFCO, Kandla Recruitment for Apprentice Posts 2020

Leave a Comment