અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Indian Army ARO Srinagar Rally Bharti 2020

Indian Army Srinagar Bharti 2020 Army Srinagar Rally Bharti 2020, Indian Army Srinagar Vacancy 2020, ARMY Srinagar Open Rally Bharti 2020, ARMY Srinagar Rally Notification 2020, Age limit, last date, application fees, eligibility details are explained below.

Number of Post : Not Mention

Post Name:

  • Soldier General Duty (GD)
  • Soldier General Duty (GD)
  • Soldier Technical
  • Nursing Assistant
  • Soldier Clerk, Store Keeper
  • Soldier Tradesman (10th Pass & 8th Pass

Job Location & Exam Center : All Over in India

Indian Army Salary (Pay Scale) — Rs.- 21,700/- to 69,100/- Per Month

Age Limit 

  • General Duty (GD) Post — Candidates age limit should be 17½ years to 21 years.
  • Other All Post — Candidates age limit should be 17½ years to 23 years.
  • Not Age Relaxation:- SC/ST/OBC Candidate Relaxation as per on government rule regulation.SC/ST-05 Year, OBC- 03 Year

Indian Army ARO Srinagar Rally Bharti 2020

 

Height: For All Post – 157 Cm.For Clerk — 157 Cm.All North India Zone Candidate- 155 Cm

Weight : 50 Kg.Chest—77+5 Cm. (Only For Male Candidate)

TA Army Bharti Running— 1600 Mt (1.6 Km.

Education Certificates (8th & 10th Pass and 12th)

Domicile Certificate,Cast Certificate,School Character Certificate,Unmarried Certificate,Affidavit,Pan Card and Adhara Card

Important Date

Last date for submission of application: –10 June 2020

Date of Admit Card: 12 June To 24 June 2020

Date of Open Rally Bharti :- 26 June 2020 to 30 June 2020

Important link

Apply Online : Click Hare

Official Notification: Click Hare

Official Website: Click Hare