અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Total Posts: 78 Posts

Posts Name:
• Medical Officer: 39 Posts
Paramedical Supporting Staff: 
39 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 31-03-2020

Advertisement: Click Here