અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Kamdhenu University Recruitment for Various Posts 2019

Kamdhenu University Recruitment 2019

Kamdhenu University Recruitment 2019 Free Job alert for both MaruOjas and Maru Gujarat Candidates updated on March 8, 2019. Get Direct Official Link for applying Kamdhenu University Recruitment 2019 along with current Kamdhenu University Recruitment official Notification 2019 here. Find all recent Kamdhenu University Vacancy 2019 across India and check all latest Kamdhenu University 2019 job openings instantly here, Know upcoming Kamdhenu University Recruitment 2019 immediately here.

Kamdhenu University Recruitment for Various Posts 2019

Total Posts: 09 Posts

Posts Name:
• Senior Research Assistant: 03 Posts
• Laboratory Technician: 01 Post
• Steno Grade-3: 02 Posts
• Junior Clerk: 03 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Advertisement: Click Here

More Details: Click Here

Government Job on Whatsapp Group Link
National Housing Bank (NHB) Recruitment for Assistant Manager Posts 2019
GSSSB Recruitment for Supervisor Instructor 2367 Posts 2019

Leave a Comment