અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) Recruitment for Consultant Posts 2019

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) Recruitment for Consultant Posts 2019

Total Posts: 41 Posts

Posts Name:
(1) Consultant Grade A2 (01 Post) and A6 (01 Post)
(2) Consultant Grade B1 (01 Post), B2 (02 Post) and B5 (02 Post)
(3) Consultant Grade C1 to C4 (34 Post)

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Last Date: 30-11-2019, 17:00 Hrs.

Advertisement: Gujarati | English

Instruction: Gujarati | English

Online Google Application Form: Click Here

Application Form: Click Here

More Details: Click Here

 

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) Recruitment for Consultant Posts 2019

Leave a Comment