અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

LIC Recruitment for 1753 Apprentice Development Officers (ADO) Posts 2019

LIC Recruitment for 1753 Apprentice Development Officers (ADO) Posts 2019

Life Insurance Corporation of India (LIC) has published an Advertisement for 1753 Apprentice Development Officers (ADO) Posts 2019

Posts: Apprentice Development Officers (ADO)

Total No. of Posts: 1753

Category Wise Vacancy Details:

 • Gen – 808 Posts
 • SC – 174 Posts,
 • ST – 245 Posts,
 • OBC – 368 Posts
 • EWS – 158 Posts

Educational Qualification: candidates having Bachelor Degree in any discipline from any recognized University / College will be eligible for this post.

Age Limit: (As on 01/March/2019)

 • Minimum – 21 Years
 • Maximum – 30 Years
 • Age Relaxation (upper Age Limit): As per rules

Application Fees:

 • General, OBC – Rs. 600/-, • SC, ST, PH –  Rs. 50/-

The candidate can pay the Examination Fee through online mode by using Credit Card or Debit Card

or Net Banking

How to Apply: Candidates can apply through link provided below or they can also apply through the official site of the LIC before 09/June/2019.

Requisites of Online Application(Scanned)-:

 • Photograph
 • Signature
 • Left-Hand Thumb Impression
 • Hand Written Declaration

Mode of Selection:

 • Preliminary Examination (Online Mode)
 • Mains Examination (Online Mode)
 • Interview

Important Dates:

 • Starting Date of Online Application: 20-05-2019
 • Last Date to Apply Online & Fee Payment: 09-06-2019
 • Admit Card Download – From 29 June Onwards
 • Tentative Pre Exam Date – 06  & 13 July 2019
 • Tentative Main Exam Date – 10-August-2019

LIC Recruitment for 1753 Apprentice Development Officers Advertisement

LIC Recruitment for 1753 Apprentice Development Officers (ADO) Posts 2019

Leave a Comment