અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

MGVCL Recruitment Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil / Electrical) Posts 2021

Madhya Gujarat Vij Company Ltd. (MGVCL) Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil / Electrical) Posts 2021

MGVCL Recruitment 2021: Madhya Gujarat Vij Company Limited (MGVCL), a Power Distribution Company of erstwhile Gujarat Electricity Board, has invited applications for the post of Junior Engineer – Civil / Electrical . MGVCL Junior Engineer – Civil / Electrical Registration has been already started on MGVCL official website i.e. mgvcl.com.

MGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak Posts 2021 | 25,000 – 55,800 Salary – Apply Now

The selected candidate shall be appointed initially for the period of Five years as Junior Engineer – Civil / Electrical and may be considered for appointment to the post of Junior Assistant on regular establishment, in the pay scale of Rs. 25000-55800/- subject to satisfactory completion of five years as Junior Engineer – Civil / Electrical.

Total Posts: 22 Posts

Posts Name:
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil): 03 Posts
• Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical): 19 Posts

Age Limit:
• For Unreserved Category :
 35 years
• For Reserved Category: 
40 years on the date of advertisement (Date:21.01.2021)

Educational Qualification, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 21-01-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 14-02-2021, 06:00 pm

Notification For Vidyut Sahayak 

• (Junior Engineer – Civil): Click Here
• (Junior Engineer – Electrical): Click Here

Apply Online & More Details: Click Here