અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Mid Day Meal Project, Vadodara Recruitment for District Project Coordinator & MDM Supervisor Posts 2019

Mid Day Meal Project, Vadodara Recruitment for District Project Coordinator & MDM Supervisor Posts 2019

Total Posts: 11 Posts

Posts Name & Salary:
1. District Project Coordinator: 02 Posts
• Salary: Rs. 10000/- per month
2. M.D.M. Supervisor: 09 Posts
• Salary: Rs. 15000/- per month

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: Within 10 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 05-11-2019)

Advertisement: 

Mid Day Meal Project, Vadodara Recruitment for District Project Coordinator & MDM Supervisor Posts 2019

Leave a Comment