અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

National Health Mission, Porbandar Recruitment for Various Posts 2019

National Health Mission, Porbandar Recruitment for Various Posts 2019

Total Posts: 17 Posts

Posts Name:
• Pharmacist (RBSK/PHC): 11 Posts
• Cold Chain Technician: 01 Post
• Female Health Worker (RBSK): 01 Post
• Staff Nurse: 02 Posts
• Laboratory Assistant (IDSP): 01 Post
• Nutrition Assistant: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 20-08-2019

Advertisement: Click Here

National Health Mission, Porbandar Recruitment for Various Posts 2019
National Health Mission, Porbandar Recruitment for Various Posts 2019

Leave a Comment