અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

National Informatics Centre (NIC) Recruitment for 495 Scientist – ‘B’ & Scientific/Technical Assistant – ‘A’ Posts 2020

National Informatics Centre (NIC) Recruitment for 495 Scientist – ‘B’ & Scientific/Technical Assistant – ‘A’ Posts 2020

Total Posts: 495 Posts

Posts Name:
• Scientist-‘B’: 288 Posts
• Scientific/Technical Assistant – ‘A’: 207 Posts

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 26-02-2020
• Last Date for Submission of Online Application: 26-03-2020, 05:00 pm

Notification: Click Here

Apply Online & More Details: Click Here

Leave a Comment