અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) Recruitment for 225 Various Posts 2019

Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) Recruitment for 225 Various Posts 2019

Total Posts: 225 Posts

Posts Name:
• District Youth Coordinator: 100 Posts
• Account Clerk Cum Typist: 73 Posts
• Multi Tasking Staff (MTS): 52 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Important Dates:
• Commencement of on-line registration of application: 16/03/2019
• Closure of registration of application: 31/03/2019
• Closure for editing application details: 31/03/2019
• Last date for printing your application: 15/04/2019
• Online Fee Payment: 16/03/2019 to 31/03/2019

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here

More Details: Click Here

Leave a Comment