અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

ONGC Petro additions Limited (OPaL) Recruitment for Apprentice Posts 2019

ONGC Petro additions Limited (OPaL) Recruitment for Apprentice Posts 2019

ONGC Petro additions Limited (OPaL) has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Apprentice

Trades: 

 • Fitter: 10
  • Trade certificate – Fitter Trade
 • Chemical Plant: 19
  • Trade certificate – Attendant Operator Chemical Plant (AOCP) Trade
 • Electric: 10
  • Trade certificate – Electrician Trade
 • Instrument: 10
  • Trade certificate – Instrument Mechanical Chemical Plant (IMCP) Trade
 • Mechanic: 02
  • Trade certificate – Maintenance Mechanic Chemical Plant (MMCP) Trade
 • Lab: 02
  • Trade certificate – Laboratory Assistant Chemical Plant (LACP) Trade
 • Machine: 02
  • Trade certificate – Machinist Trade

Total No. of Posts: 55

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age: Applicant should not be less than eighteen years (18) of age as on 01.06.2019 and should not be more than twenty-one (21)years of age as on 01.06.2019.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:

Last Date to Apply Online: 23-06-2019

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here