મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023 | Mafat Plot Yojana Gujarat Form pdf Download

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત | Mafat Plot Yojana Gujarat 2023 | Mafat Plot Yojana Form pdf Download | 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજના | 100 Choras Var Mafat Plot Yojana Gujarat 2023 | Mafat Plot Yojana Gujarat Documents List 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજનાની  સંપૂર્ણ વિગત : panchayat.gujarat.gov.in ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૨૦૨૩ ના 100 ચો.ફૂટ… Read More »

સરકારી યોજનાઓની યાદી | Gujarat Government Yojana List Gujarati In PDF 2023

Gujarat Government Yojana List Gujarati In PDF સરકારી યોજનાઓની યાદી Sarkari Yojana list 2023-24- सरकारी योजना New list Pdf Download in Gujarati: Gujarat Government Welfare 118 Schemes PDF,Govt Yojana List Gujarat Government Yojana List 2023 and complete details of all Gujarati Sarkari Yojana of current and previous Gujarat governments. Gujarat Government Yojana List Download Gujarat… Read More »

Income Certificate (Aavak No Dakhlo) Online Form Digital Gujarat | આવકનો દાખલો ફોર્મ PDF 2023 | Income Certificate Gujrat PDF 2023

Income Certificate (Aavak No Dakhlo) Online From Digital Gujarat How To Get Income Certificate In Gujarat આવકનો દાખલો form Gujarat Income Certificate 2023 Income Certificate Aavak No Dakhlo Get Income Certificate – Aavak No Dakhlo From Digital Gujarat @digitalgujarat.gov.in: Income Certificate is an official document issued by the State Government which states the annual income… Read More »

Solar Rooftop Subsidy Yojana Gujarat Last Date 2022-23

Solar Rooftop Subsidy Yojana Gujarat Last Date 2022-23 : In a major initiative, Govt.. of India, under the National Solar Mission has set a target of 1,00,000 MW power generation through solar energy in the country including 40,000 MW to be contributed through solar rooftops in various sectors. solar subsidy in up 2022 | solar… Read More »

Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ 2022) Iora Gujarat @iora.gujarat.gov.in

Online Varsai Gujarat U Can Iora Gujarat For (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in Land records are being maintained for various purposes including levy and collection of various taxes and land revenue, which was the principal source of revenue for the states. Cadastral survey was completed in the year 1960 for the entire state. This survey served as… Read More »

E Samaj Kalyan Gujarat Registration | ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ 2022

Today we will talk about e samaj Kalyan Gujarat ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ | E Samaj Kalyan Yojana 2021-22 | esamajkalyan.gujarat.gov.in 2021-22| e samaj Kalyan portal, yojana Gujarat | e-Samajkalyan | samaj Kalyan yojana 2022 Gujarat | e samaj Kalyan Gujarat registration, Application Status, Online Form| sje.gujarat.gov.in 2022 | SJED (Social Justice & Empowerment Department… Read More »

Vahan Akasmat Sahay 2022 અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ pdf download

Vahan Akasmat Sahay 2022 અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ pdf download Vahan Akasmat Sahay Yojana Assistance Amount ગુજરાત સરકારે ગુજરાત રોડ અકસ્માત પીડિત વળતર યોજના ( Mukhyamantri Accident Sahay yojana gujarat 2022 ) શરૂ કરી છે. આ યોજના માર્ગ અકસ્માતમાં પીડિતોનો જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકાર હોસ્પિટલ દ્વારા અડતાલીસ કલાકની અંદર પીડિતની… Read More »