અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Pandit Deendayal Upadhyay Hospital, Rajkot Recruitment for 325 Specialist, Medical Officer & Staff Nurse Posts 2020

Pandit Deendayal Upadhyay Hospital, Rajkot Recruitment for 325 Specialist, Medical Officer & Staff Nurse Posts 2020

Total Posts: 325 Posts

Posts Name:
• Specialist Pulmonologist: 10 Posts
• Specialist Anesthetist: 05 Posts
• Medical Officer (MBBS): 60 Posts
• Staff Nurse: 250 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 26-03-2020

Advertisement: 

Pandit Deendayal Upadhyay Hospital, Rajkot Recruitment for 325 Specialist, Medical Officer & Staff Nurse Posts 2020

Leave a Comment