અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

PDPU Recruitment for JRF, Project coordinator & Field worker Posts 2021

PDPU Recruitment for JRF, Project coordinator & Field worker Posts 2021

Pandit Deendayal Petroleum University PDPU Recruitment for JRF, Project coordinator & Field worker Posts 2019

Posts Name:
• Junior Research Fellow: Project coordinator – 01 Post
• Junior Research Fellow: 02 Post
• Junior Research Fellow: Field worker – 03 Post

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Last date of Application: 20th May, 2019

Advertisement: Click Here

How to Download e-EPIC Card, Digital Voter ID Card Download @nvsp.in

Valsad District Central Co-operative Bank Limited (VDC Bank) Recruitment for Chief Executive Officer Post 2021

UPSC Recruitment for 249 Data Processing Assistant, Assistant Public Prosecutor & Other Posts (Advt No 02/2021)