અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Pethapur Nagarpalika Recruitment for Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts 2021

Pethapur Nagarpalika Recruitment for Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts 2021

Pethapur Nagarpalika Recruitment for Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts 2021

Total Posts: 43 Posts

Posts Name:
• Clerk / Computer Operator: 09 Posts
• Mukadam: 02 Posts
• Sweeper: 32 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read the Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Advertisement: Click Here

Pethapur Nagarpalika Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts Pethapur Nagarpalika Offline job in Gujarat Pethapur Nagarpalika Jobs Apply For Jobs is Offline All The Best For New Job

Pethapur Nagarpalika Recruitment for Clerk / Computer Operator, Sweeper & Mukadam Posts 2021