અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Western Railway Mumbai and Valsad Recruitment for Staff Nurse Posts 2020

Western Railway Mumbai and Valsad Recruitment for Staff Nurse Posts 2020

Total Posts: 18 Posts

Posts Name: Staff Nurse

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website. (More Details: Please Read Official Notification)

• Last Date: 19-04-2020, 06:00 pm
• Interview Date: 21-04-2020 (11:00 AM onwards)

Advertisement: Click Here

Western Railway, Ahmedabad Division Recruitment for Staff Nurse & Hospital Attendant Posts 2020

Total Posts: 46 Posts

Posts Name:
Staff Nurse: 36 Posts
• Age: Between 20 to 40 years
• Pay: Rs. 44,900/- + Allowance per month
Hospital Attendant: 10 Posts
• Age: Between 18 to 33 years
• Pay: Rs. 18,000/- + Allowance per month

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: 07-04-2020 (More Details: Please Read Official Advertisement)

 

Advertisement: Click Here