અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Regional Commissioner Municipality, Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2019

Regional Commissioner Municipality, Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2019

Regional Commissioner Municipality, Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2019

Posts Name:
• Chief Officer
• Dy. Mamlatdar
• Dy. Accountant
• Stenographer
• Exe. Engineer
• Dy. Exe. Engg.
• Asst. Engg.
• Muni. Engineer (Housing)
• Town Planner
• City Survey Supri.
• Surveyor

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: Please Read Official Advertisement.

Advertisement: Click Here

Gujarat Rozgaar Bharti Mela
GVK EMRI Recruitment 2018

Leave a Comment