અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

RMC Recruitment for 122 Junior Clerk Posts 2021

RMC Recruitment for 122 Junior Clerk Posts 2021

Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 122 Junior Clerk Posts 2021

Total Posts: 122 Posts

Posts Name: Junior Clerk

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Last Date for Submission of Online Application: 09-02-2021
• Application Print Last Date: 12-02-2021

Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 122 Junior Clerk Posts 2021

AdvertisementClick Here

Apply OnlineClick Here

RMC Recruitment for 122 Junior Clerk Posts 2021